อย่าเอาอนาคต บาคาร่าออนไลน์ เข้าไปทิ้งไปไวในบ่อนคาสิโน

ปัญหาครอบครัวทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อันดับหนึ่งเกิดจากความไม่รับผิดชอบของหัวหน้าครอบครัวปัญหามาจากสามีบ้านที่สอง สามีติดเหล้าและสามีติดการพนันปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความแตกแยกทางครอบครัวและความรุนแรง คนที่ชอบเล่นการพนันก็จะมีความรุนแรงทางครอบครัวเพราะนอกจากจะไม่รับผิดชอบแล้วยังมาทำร้ายคนในครอบครัวอีกเนื่องมาจากการเล่นการพนันเสียแล้วยังมาข่มขู่เพื่อที่จะเอาเงินไม่ใช้หนี้ในวงพนันจึงเกิดเป็นความรุนแรงให้เรากันบ่อยครั้ง

การพนันมักเปลี่ยนนิสัยคนได้โดยที่คนเราไม่รู้ตัวเองการเล่นการพนันมักพาให้ชีวิตคนเราเกิดความสูญเสียทั้งทรัย์สินเงินทองและความศรัทธาของคนในครอบครัวคนที่ติดการพนันจนถอนตัวไม่ได้เปรียบเสมือนคนติดยาบ้าที่วันไม่ไหนไม่ได้ไปเล่นก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดพาลคนอื่น บาคาร่าออนไลน์ เขาถึงเรียกคนพวกนี้ว่าโดนผีพนันเข้าสิง บ่อนคาสิโนจึงถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งที่ดึงดูดให้คนเราเข้าไปหลงใหลในการพนัน เพราะนักพนันต่างให้ความสำคัญและจัดว่าเป็นสวรรค์บนดินสำหรับพวกเขาบางคนต่างให้ความทุ่มเทมากมายหารู้ไม่ว่ากำลังเอาชีวิตและอนาคตเข้าไปทิ้งไปไวในบ่อนคาสิโนกว่าพวกเขาจะเข้าใจและคิดได้บางคนก็หมดเนื้อหมดตัวเองเลย

การพนันให้คนเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของความเป็นคนบางคนหมดตัว ทำได้ทุกอย่างแม้กระทั้งขายศักดิ์ศรีของตัวเองการพนันทำให้คนตาบอดไม่คิดถึงผลกระทบที่จะมาถึงตัวเองคนที่ติดการพนันมากๆเขาจะไม่คำนึงถึงอะไรนอกจากผลกำไรที่เขาจะได้มาเท่านั้น

มารู้จักบทบาทของ “นักจิตวิทยาการกีฬา” ให้มากขึ้นกันดีกว่า

                จิตวิทยาทางการกีฬา หรือ Sports Psychology เป็นสาขาหนึ่งในวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) ที่มีความจำเป็นสำหรับนักกีฬาทุกคนและทุกระดับการแข่งขันที่ต้องการชัยชนะ ซึ่งหลังจากที่เราได้นำเสนออาชีพน่าสนใจและคำนิยามลักษณะการทำงานของ “นักจิตวิทยาการกีฬา” ไปในบทความก่อนหน้านี้ ซึ่งถือว่าในประเทศไทยยังมีความรู้และความเข้าใจต่ออาชีพนี้ค่อนข้างน้อย และในบทความนี้เราจึงมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักบทบาท ของ “นักจิตวิทยาการกีฬา” กันให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

UploadImage
กลุ่มที่ 1 นักจิตวิทยาการกีฬาที่ทำหน้าที่ ให้ความรู้ มีหน้าที่ในการให้การศึกษา มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและจบการศึกษาจากหลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา มีความรู้เฉพาะทางขั้นสูง เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถของนักกีฬา ให้มีความสุขอยู่กับการเล่นกีฬาได้อย่างยาวนาน และใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

กลุ่มที่ 2 นักจิตวิทยาการกีฬาที่ทำหน้าที่ นักวิจัย มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการกีฬา เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้สูงขึ้น

กลุ่มที่ 3 นักจิตวิทยาการกีฬาที่ทำหน้าที่ ผู้ให้คำปรึกษา มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษากับนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในกระบวนการให้คำปรึกษาและการเป็นผู้นำด้านการฝึกทักษะจิตใจ

จากข้อมูลในปีพ.ศ.2556 มีจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬามากขึ้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่ ทั้งเป็นผู้ให้ความรู้ในสถาบันการศึกษา นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ให้คำปรึกษากับนักกีฬา

UploadImage

ประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสุขภาพ

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

รู้ไว้เพื่อให้มีแรงกระตุ้นในการออกกำลัง

 

 

การจะมีรูปร่างที่ดี สุขภาพที่ดี และอายุที่ยืนยาวขึ้น ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป งานวิจัยจำนวนมากล้วนให้ข้อสรุปว่าถ้าสามารถออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้สุขภาพดีึขึ้น และคุณภาพที่ดีขึ้น

นอกเหนือไปจากการช่วยลดน้ำหนัก ยังสามารถลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและความผิดปกติต่าง ๆ ได้ ดังนั้นพยายามเลือกกิจกรรมที่คุณชอบและพยายามจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายเป็นประจำ

ลองมาดูกันว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์อย่างไรกันบ้าง

 

ป้องกันและลดวามเสี่ยงของโรคต่าง ๆ

 

ผลจากการวิจัยยืนยันว่า การออกกำลังกาย ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ และออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน ก็ไ้ด้ประโยชน์ และโดยทั่วไปแล้ว ยิ่งออกกำลังกายมากยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น

 

 

การออกกำลังกายยังเป็นส่วนทีสำคัญในโปรแกรมการลดน้ำหนัก โดยจะทำให้ไขมันลดลง โดยที่มวลของกล้ามเนื้อยังคงเดิมอยู่ซึ่งมีความสำคัญมา นอกจากนั้น การออกกำลังกายยังสามารถช่วยป้องกันโรคและเกิดผลดีีต่อร่างกายอีกหลายด้าน

 

โรคหัวใจ

 

การออกกำลังกาย จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ ลดความดันเลือด เพิ่มไขมันชนิดดี HDL ในเลือด และลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL ทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น และยังช่วยทำให้การทำงานของหัวใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง

การวิจัยที่มหาวิทยาลัย Duke ระหว่างจำนวนเทียบกับความหนักของการออกกำลังกาย พบว่า ในด้านของการลดไขมันในเลือด ระยะเวลาที่ใช้ในการออกมีผลมากกว่าการออกกำลังกายอย่างหนัก

 

โรคหลอดเลือดสมอง

 

จากการวิเคราะห์การวิจัย 23 ชิ้น นักวิจัยพบว่า การออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงและลดอัตราการตายจากโรคเส้นเลือดสมอง จากบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Stroke การออกกำลังกายปานกลาง จะช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง 20%

 

โรคเบาหวาน

 

ในปัจจุบันเบาหวานเป็นโรคที่เป็นมากขึ้น เทียบกับ 20 ปีก่อน จำนวนคนที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 62% ในอเมริกา การออกกำลังกายจะช่วยลดน้ำหนัก และช่วยป้องกันโรคนี้ได้ และในผู้ป่วยเบาหวานก็จะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นด้วย

ในบทความที่ตีพิมพ์ใน Annals of Internal Medicine  พบว่า การเดินเร็ววันละหนึ่งชั่วโมง จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานได้ถึง 34 %

 

ความอ้วน  

 

น้ำหนักเกินมาตรฐานและโรคอ้วน เป็นภาวะที่สามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการคุมอาหาร โดยจะช่วยลดไขมันในร่างกายและเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อซึ่งจะช่วยทำให้การเผาผลาญแคลอรีดีขึ้น การที่สามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในโรคต่าง ๆ และจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

การปวดหลัง 

 

อาการปวดหลังเรื้อรัง สามารถจัดการและป้องกันได้ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างกล้ามเนื้อหลัง และเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายมากขึ้น การที่จัดท่าทางที่เหมาะสม และมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงจะช่วยป้องกันอาการปวดหลังได้ดี

 

โรคกระดูกพรุน  

 

การออกกำลังกายชนิด Weight-bearing exercise เช่นการเดิน การวิ่ง การขึ้นบันได การเต้นรำ และการยกน้ำหนัก จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก และป้องกันโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะในหญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ร่วมกับการเพิ่มการรับประทานอาหารกลุ่ม แคลเซียมและ วิตามิน D จะให้ผลอย่างเต็มที่ การเดินอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะสามารถลดอัตราการเกิดกระดูกสะโพกหัก ได้ถึง 41 % เทียบกับคนที่เดินน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

สุขภาพใจ 

 

หนึ่งในประโยชน์ของการออกกำลังกายคือ การเพิ่มความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้น ในขณะออกกำลังกายร่างกายจะสร้างสาร endorphins ซึ่งจะช่วยเรื่องอารมณ์ การออกกำลังกายยังช่วยจัดการกับความเครียด และลดการเกิดภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล

นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว การออกกำลังกายยังช่วยป้องกันมะเร็งอีกหลายชนิด จากการเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย

 

ออกกำลังกายเป็นประจำและเลือกทานอาหารที่ีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพ 

 

 

การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว อาจจะสามารถลดน้ำหนักได้เพียงเล็กน้อย แต่ถ้าร่วมกับการควบคุมอาหารด้วย จะสามารถทำให้ลดน้ำหนักได้อย่างดี

นอกจากนี้ยังช่วยระบบการหายใจ และระบบหลอดเลือดหัวใจ ได้อีกด้วย โดยผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาและความหนักในการออกกำลังกาย

บทความหนึ่งในนิตยสาร JAMA ศึกษาการออกกำลังกายในผู้หญิงอายุ 65 ปีโดยใช้เดินวันละหนึ่งไมล์ สามารถลดอัตราการตายจากสาเหตุต่าง ๆ ได้ถึง 50%

 

ทำอย่างไรให้ต่อเนื่อง Resistance, Resistance

 

 

ถ้าการออกกำลังกายดีขนาดนี้ ทำไมคนส่วนใหญ่ยังไม่ออกกำลังกาย

จากการสำรวจในอเมริกา พบว่า ผู้ชาย 64% และ ผู้หญิง 72% ไม่มีการออกกำลังกายที่เพียงพอ ซึ่งถือว่าลดน้อยลงจากลักษณะงานและความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

สมาคมแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา แนะนำใ้ห้ออกกำลังกายทั้ง แอโรบิค สร้างกล้ามเนื้อ และยืดกล้ามเนื้อ

ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถทำได้ครบ แต่ขอให้ได้ทำบ้าง ดีกว่าการที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลย ลองเทคนิคเหล่านี้ดู เพื่อที่จะได้มีกิจกรรมออกกำลังกายมากขึ้น เช่น

 

  • เลี้ยงสุนัข และพาสุนัขเดินทุกวัน
  • ทำกิจกรรมงานบ้านเอง เช่น การทำสวน การทำความสะอาดบ้าน
  • ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน
  • เดินเร็ว ทุกครั้งที่มีโอกาส
  • ใช้รถให้น้อยลง เลือกเดินถ้าคุณเดินทางไม่ไกลมากคือน้อยกว่า 2 กิโลเมตร
  • เลือกกีฬา หรือเกมส์ หรือกิจกรรมที่คุณชอบ
  • สมัครยิม หรือ ฟิตเนส

 

หวังว่าเมื่อคุณได้รู้ว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จะเริ่มลองจัดเวลาเพื่อออกกำลังกายกันนะครับ